Comments Add Comment

मिस्टर डि. कलाकारलाई स्टेजमा ढुङ्गा हान्नेहरुलाई यसो भने