Comments Add Comment

भारतबाट आएका आदित्यले एअरपोर्टमै भन्छन्, नेपाल मेरो घर हो।