Comments Add Comment

Rajendra Khadgi को गर्जन। Rajesh Hamal लाई सरकारले महानायक घोषणा गर्नुपर्छ।