Comments Add Comment

त्यति मिठो बच्पन आखिर गयो त किन गयो ? कहॉ गयो ? – अमृता नेपाल